Om Isenvad


Følg os på Facebook

Følg med i Borgerforeningens opdateringer på Facebook

og deltag gerne i debatten.

Find Borgerforeningen på Facebook

Isenvad og Omegn

Isenvad er en landsby i Midtjylland, der med sit opland tæller ca. 1.000 indbyggere


Byen er beliggende i Ikast-Brande kommune 6 km syd for Ikast, 16 km øst for Herning og 30 km vest for Silkeborg. Herning motorvejen ligger ca. 3 km nord for byen.


Isenvad har vi vores egen folkeskole som går op til 6 klasse, derefter skal børnene ind på byskolen "Nordre skole" i Ikast.

Isenvad skole er blandt andet kendt for deres rullende skolestart.

Byen har også en børnehave, SFO samt 6 dagplejemødre.


I byen finder man bl.a. et multihus, Isenvad Sentrum, et projekt til ca. 25 mio, som blev indviet i 2013.

Midt i byen ligger Isenvad Kirke, fra 1893. Kirkens præst bor i præsteboligen overfor kirken.


Isenvad har sin lokale byfest, "Festivad", som er kendt i både Ikast og hele omegnen. Den har kørt siden 1995 og varer 5 dage i træk.

Sammenholdet i byen, nærværet og fællesskabet er blot nogle af de mange grunde der er til at bo her og flytte hertil.


Vi har gennem de seneste år oplevet en positiv tilflytning til Isenvad, faktisk er netto tilflytning til byen, fra 2006 - 2021, den største i Ikast-Brande Kommune.


Byen ligger tæt op ad Danmarks største sammenhængende skovområde mod øst. Syd for byen starter Naturnationalparken "Nørlund plantage og Harrild Hede".  Der er mulighed for naturoplevelser i særklasse. 


Der er et rigt foreningsliv med masser af engagement og muligheder, hvilket vidner om en by med mange ildsjæle, der vil lokalområdet. Det er byens Lokalråd, der samler de mange foreninger og byens interesser på tværs.


Disse manger foreninger er vært for de mange arrangementer, der flere gange om året samler beboerne i Isenvad og Omegn.


Stor som lille, ung som gammel, der er plads til alle i Isenvad . Vi løfter byen i flok, hjælper hinanden og står sammen.

Stednavnet "Isenvad"  har sin baggrund i vadetstedet over Isen Bæk, der løber gennem byen. Byens byporte skal symbolisere vadesten!