Om Isenvad


Stednavnet "Isenvad"  har sin baggrund i vadetstedet over Isen Bæk, der løber gennem byen. Byens byporte skal symbolisere vadesten!

Isenvad og Omegn

Isenvad er en landsby i Midtjylland, der med sit opland tæller ca. 1.000 indbyggere og er beliggende i Ikast-Brande kommune 6 km syd for Ikast, 16 km øst for Herning og 30 km vest for Silkeborg. Herning motorvejen ligger ca. 3 km nord for byen


I byen finder man bl.a. et multihus, Isenvad Sentrum, et projekt til ca. 25 mio, som blev indviet i 2013


Isenvad har sin egen folkeskole som går op til 6 klasse, derefter skal børnene ind på byskolen "Nordre skole" i Ikast.

Isenvad skole er blandt andet kendt for deres rullende skolestart.

Byen har også en børnehave, SFO samt 6 dagplejemødre.


Midt i byen ligger Isenvad Kirke, fra 1893. Kirkens præst bor i præsteboligen umiddelbart overfor kirken.


Isenvad har deres lokale byfest, "Festivad", som er kendt i både Ikast og hele omegnen. Den har kørt siden 1995 og varer 5 dage i træk.

Sammenholdet i byen, nærværet og fællesskabet er blot nogle af de mange grunde der er til at blive her i Isenvad og flytte hertil.

Vi har gennem de seneste år oplevet en tilflytning til Isenvad, faktisk er netto tilflytning til byen, fra 2006 - 2018, den største i Ikast-Brande Kommune.


Byen ligger tæt op ad Danmarks største sammenhængende skovområder. Der er mulighed for naturoplevelser i særklasse.


Der er  et rigt foreningsliv med masser af arrangement og muligheder.

Bl.a. kan nævnes Badmintonklub, Gymnastikforening, Sport og Fritid, Fotoklub, Familie og Samfund, Borgerforening,

Tirsdagsvenner, Byfesten Festivad og FDF.

Alt i alt er det jo vidne om at der er masser af ildsjæle i Isenvad der vil lokalområdet.


Byen har et lokalråd som varetager byens interesser og samarbejder med foreningerne på tværs.


Stor som lille og ung som gammel. Vi løfter byen i flok, hjælper hinanden og står sammen.

Følg os på Facebook

Følg med i Borgerforeningens opdateringer på Facebook og deltag gerne i debatten.

Find Borgerforeningen på Facebook

Isenvad lokalråd

Denne hjemmesiden anvender cookies. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside accepterer du brugen af cookies.

Godkend