Highlighter

By & Omegn Skole & Børn Kirke & Samfund Idræt & Kultur Foreninger Seværdigheder SENTRUM Kalender

Lokalrådet

Formål:

At arbejde for Isenvads udvikling, trivsel og identitet.

At være Isenvads fælles talerør.

At være paraplyorganisation for foreninger, erhverv, institutioner og landbrug.

At repræsentere området i forhold til kommunen og anden myndighed, samt være høringspart i forbindelse med offentlig plan aktivitet.

At være kontaktleddet til andre landsbyer og være repræsenteret i et eventuelt fælles Landdistriktsråd.

At assistere eller henvise til relevant hjælp for lokale aktiviteter af betydning for Isenvad.

At være ansvarlig for forvaltning af eventuelle fællesmidler der gives til Isenvad.

At udarbejde, vedligeholde og udvikle visionsplanen for Isenvad.

At være fødselshjælper, tovholder og opfølger for arbejdsgrupper under Isenvads visionsplan.

aoib.dk   |   aoh.dk   |   ikast-brande kommune   |   boliger og byggegrunde   |   vejret i Isenvad   |   log på